logo
【品牌推荐】
您当前位置:中国耐热钢网 >> 新闻资讯 >> 市场行情 >> 浏览文章

无锡市场冷轧板卷价格行情

2012-1-17 9:46:50 中国耐热钢网 【字体:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5230 -  
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5210 -  
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5210 -  
冷轧板卷 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 5200 -  
冷轧板卷 1.2*1250*2500 SPCC 本钢 5180 -  
冷轧板卷 0.8*1250*2500 DC01 武钢 5280 -  
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 5180 -  
冷轧板卷 1.2*1250*2500 DC01 武钢 5180 -  
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 5180 -  
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5530 -  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 5160 -  
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 邯钢 5360 -  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 5130 -  
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 西城 5330 -  
网站首页 | 会员登陆 | 友情链接 | 网站地图 | 订阅RSS